Archiv für Autobahn- und Straßengeschichte

Geschichte & Verwaltung | Historie & Gegenwart

Republik Polen   Ostatnie pozostałości Reichsautobahn Wrocław-Bytom

Obecna polska autostrada A4 na odcinku Wrocław - Kleszczów w całości biegnie śladem dawnej nigdy niedokończonej Reichsautobahn Wrocław-Bytom. W wyniku całkowitej moderniacji tego odcinka przeprowadzonej w latach 1997-2005 zniszczono i zatarto prawie wszystkie ślady prac niedokończonego projektu dawnej Reichsautobahn jakie do tego momentu jeszcze istniały. Na wschód od mejscowości Kleszczów przerwano dawny szlak tego projektu - w celu ominięcia Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) obecną polską autostradę A4 poprowadzono w kierunku południowo-wschodnim, natomiast dalszy ciąg dawnej Reichsautobahn w kierunku Bytomia biegnie już bez zmian jako Droga Krajowa Nr 88 (DK 88).

Autostradowy węzeł jaki je obecnie łączy wybudowano na południe od dawnego szlaku - dzięki czemu ocalał około 250 metrowej długości jednojezdniowy odcinek. Jego lokalizację i wygląd przedstawia poniższa ilustracja:

Bild1
Lokalizacja i wygląd ostatniego odcinka RAB Wrocław-Bytom.
© Zoom Earth (2022)

 

Relikt zachował sie w stanie z czasów jego budowy - jest to fragment betonowej jezdni południowej z wolną rezerwą terenu dla nigdy niewybudowanej jezdni północnej. Całość nosi już niestety ślady upływu czasu i ponad 60 lat eksploatacji: ze szczelin dylatacyjnych jezdni wyrasta już trawa i chwasty a betonowa mocno zużyta i popękana nawierzchnia jezdni nosi liczne ślady napraw i łatania za pomocą asfaltu. Obiekt jest łatwo i powszechnie dostępny, ponieważ obecnie jest fragmentem lokalnej drogi dojazdowej do pól uprawnyh położonych po północnej stronie autostrady A4.

Text, Ilustracja: Piotr Zembrzuski